Biseptol 480 mg - официални инструкции за употреба

 • Възпалено гърло

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ
относно употребата на лекарството
за медицинска употреба

Търговско име
Biseptol 480

Международно непатентно наименование на активните съставки
Ко-тримоксазол [сулфаметоксазол + триметоприм]

Форма за дозиране
Концентрат за инфузионен разтвор

Съставът на 1 ml концентрат
Активни вещества: сулфаметоксазол 80,00 mg + триметоприм 16,00 mg
Помощни вещества: пропиленгликол 400.00 mg, етилов алкохол 96% 100.00 mg. бензилов алкохол 15,00 mg, натриев дисулфит (Е223) 1,00 mg. натриев хидроксид 12.63 mg, 10% разтвор на натриев хидроксид до рН 9.5 - 11.0, вода за инжектиране до 1 ml. 1 флакон (5 ml) съдържа 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм.

описание
Прозрачна безцветна или леко жълтеникава течност.

Фармакотерапевтична група
Антимикробен агент комбиниран.

Код ATX: J01EE01

Фармакологични свойства
фармакодинамика
Бисептол е комбиниран антибактериален агент, съдържащ ко-тримоксазол - смес в съотношение 5: 1 на сулфаметоксазол и триметоприм. Сулфаметоксазол инхибира синтеза на фолиева киселина чрез конкурентния антагонизъм с пара-аминобензоена киселина, т.е. има бактериостатичен ефект.
Триметоприм е инхибитор на бактериална дихидрофолат редуктаза. В зависимост от условията, той може да има бактерицидно или бактериостатично действие. Така триметоприм и сулфаметоксазол блокират два последователни етапа на биосинтеза на пурина и след това нуклеинови киселини, които са необходими за многобройни бактерии.
Бисептол е широкоспектърен бактерициден агент, активен срещу следните микроорганизми: Streptococcus spp. (Streptococcus pneumoniae), Staphylococcus spp., Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli (включително ентеротоксични щамове), Salmonella spp. (включително Salmonella typhi и Salmonella paratyphi), Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, Haemophilus influenzae (включително щамовете, резистентни към ампицилин), Listeria spp., Nocardia asteroides, Bordetella pertussis, Litherococaus, Nocardia ster., Brucella spp., Mycobacterium spp. (включително Mycobacterium leprae), Citrobacter, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Providencia, някои видове Pseudomonas (с изключение на Pseudomonas aeruginosa), Serratia marcescens, Shigella spp., Yersinia spp., Morganella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Morganella spp. Chlamydia spp. (включително Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci); протозои: Plasmodium spp., Toxoplasma gondii, патогенни гъби: Actinomyces israelii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Leishmania spp.
Устойчив на лекарството: Corynebacterium spp., Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Treponema spp., Leptospira spp., Вируси.
Фармакокинетика
Максималната концентрация на сулфаметоксазол и триметоприм, определена след един час, е по-висока и се постига по-бързо, когато се прилага интравенозно, в сравнение с концентрацията, получена при приемане на лекарството вътре. Не са установени значителни разлики по отношение на плазмените концентрации, полуживота и елиминирането след приложение на ко-тримоксазол в перорална и интравенозна форма. Триметоприм е слаба алкална (pKa = 7.3) с липофилни свойства. Концентрацията на триметоприм в тъканите е по-висока от концентрацията, определена в плазмата, особено в белите дробове и бъбреците. По-високи концентрации на триметоприм в сравнение с плазмата се наблюдават в жлъчката, течността и тъканите на простатната жлеза, слюнката и вагиналния секрет. Концентрациите на триметоприм в майчиното мляко, цереброспиналната течност, средното ухо, синовиалната течност, вътреклетъчната течност (интерстициална) съответстват на концентрациите, необходими за антибактериално действие. Триметоприм прониква в амниотичната течност и феталната тъкан, достигайки там концентрация, близка до тази, наблюдавана в серума на майката.
Приблизително 50% от триметоприм се свързва с плазмените протеини. Елиминационният полуживот при хора с нормална бъбречна функция варира от 8,6 до 17 часа. Няма значими разлики в напреднала възраст в сравнение с младите пациенти. Триметоприм се екскретира главно чрез бъбреците - приблизително 50% непроменен в рамките на 24 часа в урината. В урината са идентифицирани няколко метаболита на триметоприм.
Сулфаметоксазол е слаба киселина с рКа = 6.0. Концентрацията на активната форма на сулфаметоксазол в амниотичната течност, жлъчката, цереброспиналната течност, средните ухо, слюнката, синовиалната течност, вътреклетъчната течност е от 20 до 50% сулфаметоксазол в плазмата. Приблизително 66% от сулфаметоксазола се свързва с плазмените протеини. Елиминационният полуживот при хора с нормална бъбречна функция е 9 до 11 часа. При лица с увредена бъбречна функция не са установени промени в полуживота на активната форма на сулфаметоксазол, но се наблюдава удължаване на полуживота на основния ацетилиран метаболит, ако креатининовият клирънс е по-малък от 25 ml / min.
Sulfamethoxazole се екскретира основно чрез бъбреците, от 15 до 30% от приложената доза се открива в урината в активна форма. При пациенти в напреднала възраст се наблюдава намаляване на бъбречния клирънс на сулфаметоксазол.

Показания за употреба
Инфекциозни и възпалителни заболявания, причинени от микроорганизми, податливи на ко-тримоксазол:

 • инфекции на пикочните пътища: инфекции на пикочните пътища, мек шанкър;
 • инфекции на дихателните пътища: хроничен бронхит, лечение и профилактика на пневмония, причинени от Pneumocystis jiroveci (преди П. carinii) (PCP);
 • инфекции на горните дихателни пътища: среден отит (при деца);
 • стомашно-чревни инфекции: коремен тиф и паратиф, холера, дизентерия, гастроентерит, причинен от ентеротоксични щамове на Escherichia coli;
 • други бактериални инфекции: нокардиоза, бруцелоза, актиномикоза, южноамериканска бластомикоза, токсоплазмоза.
Biseptol 480 трябва да се използва в случаите, когато пероралното лечение не е възможно (или се препоръчва), или, по мнението на лекаря, е необходимо да се използва лекарство, съдържащо две антибактериални съставки.

Противопоказания

 • Свръхчувствителност към сулфонамиди, триметоприм, ко-тримоксазол или някакъв спомагателен компонент на лекарството;
 • тежко увреждане на чернодробния паренхим;
 • тежка бъбречна недостатъчност (CC по-малко от 15 ml / min);
 • чернодробна недостатъчност;
 • тежки хематологични нарушения: апластична анемия, В12-дефицитна анемия, агранулоцитоза, левкопения, дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа;
 • трябва да се избягва прилагането на лекарство, диагностицирано с порфирия, или пациенти, при които има риск от развитие на остра порфирия, защото лекарството може да повиши симптомите на това заболяване;
 • деца под 3-годишна възраст (с изключение на лечение или профилактика на пневмония, причинена от Pneumocystis jiroveci);
 • бременност и кърмене.

С грижа
Трябва да се внимава при предписване на Biseptol 480 пациенти с дефицит на фолиева киселина (например, хора с алкохолна зависимост, лечение с антиконвулсанти, синдром на малабсорбция и възрастни хора); пациенти с астма и тежки алергии; пациенти с болести на кръвоносната система и дихателната система, защото след прилагане на високи дози може да настъпи прекомерна хидратация; пациенти с тироидна болест. Специално внимание се препоръчва при пациенти в напреднала възраст, тъй като тази група е по-податлива на странични ефекти и по-изразени странични ефекти, особено при съпътстващи заболявания като бъбречна недостатъчност и (или) чернодробна дисфункция и други лекарства.

Дозировка и приложение
Biseptol 480, концентрат за приготвяне на инфузионен разтвор, е предназначен само за интравенозно приложение и трябва да се разреди непосредствено преди употреба.
След инжектиране на лекарството Biseptol 480 в инфузионния разтвор, получената смес трябва да се разклати енергично до пълно смесване. Ако се открие утайка или се появят кристали преди смесването или по време на инфузията, сместа трябва да се унищожи и да се приготви нова.
Препоръчва се следната схема на разреждане на лекарството Biseptol 480: t
1 ампула (5 ml) Biseptol 480 в 125 ml инфузионен разтвор;
2 ампули (10 ml) от препарата Biseptol 480 в 250 ml инфузионен разтвор;
3 ампули (15 ml) от препарата Biseptol 480 в 500 ml разтвор за инфузия.
Допуска се използването на следните разтвори за инфузия за разреждане на лекарството Biseptol 480: t

 • 5% и 10% разтвор на декстроза;
 • 0.9% разтвор на NaCl;
 • разтвор на Рингер;
 • 0.45% разтвор на NaCl с 2.5% разтвор на декстроза.
Приготвеният разтвор за инфузии на лекарството Biseptol 480 не трябва да се смесва с други лекарства или други разтвори за инфузии, различни от горните.
Продължителността на инфузиите трябва да бъде приблизително 60 - 90 минути и зависи от степента на хидратация на пациента.
Ако пациентът е противопоказан при въвеждането на голямо количество течност, можете да използвате по-висока концентрация на ко-тримоксазол - 5 ml в 75 ml 5% декстроза. Изхвърлете неизползвания разтвор.
Остри инфекции
Възрастни и деца над 12 години: обикновено се използват 2 ампули (10 ml) на всеки 12 часа.
Деца на възраст от 3 до 12 години: в размер на 30 mg сулфаметоксазол и 6 mg триметоприм на килограм телесно тегло на ден, в 2 дози.
Режим на дозиране Biseptol 480 (преди въвеждането на лекарството трябва да се разрежда, както е описано по-горе):
 • деца на възраст от 3 до 5 години: 2,5 ml на всеки 12 часа.
 • Деца на възраст от 6 до 12 години: 5 ml на всеки 12 часа.
В случай на много сериозни инфекции във всички възрастови групи, дозата може да се увеличи с 50%.
Лечението трябва да се извършва поне пет дни или до два дни след изчезването на симптомите.
Пациенти с бъбречна недостатъчност: при възрастни и деца над 12 години (няма данни за деца под 12-годишна възраст) с бъбречна недостатъчност, дозата на лекарството трябва да бъде променена в зависимост от клирънса на креатинина.

Странични ефекти
От страна на централната нервна система: главоболие, апатия, тремор, асептичен менингит, гърчове, неврити, атаксия, замайване, шум в ушите, депресия, халюцинации.
От страна на дихателната система: бронхоспазъм, кашлица, плитко дишане, белодробни инфилтрати.
От страна на храносмилателната система: гастрит, коремна болка, холестаза, гадене, повръщане, диария, стоматит, псевдомембранозен колит, холестатичен хепатит, повишена активност на "чернодробните" трансаминази, хипербилирубинемия, чернодробна некроза, глосит, панкреатит.
От страна на хематопоезата: левкопения, неутропения, тромбоцитопения, хипопротромбинемия, агранулоцитоза, мегалобластна анемия, апластична анемия, хемолитична анемия, метхемоглобинемия, еозинофилия, пурпура, хемолиза при свръхчувствителни пациенти с дефицит на глюкозо-6-дехидрогеназа fosfatdegidro.
От страна на отделителната система: полиурия, кристалурия, хематурия, повишена урея, хиперкреатининемия, токсична нефропатия с олигурия и анурия, бъбречна дисфункция, интерстициален нефрит.
От страна на опорно-двигателния апарат: артралгия, миалгия.
Нарушения на имунната система: серумна болест, анафилактични реакции, алергичен миокардит, вазомоторен ринит, лекарствена треска, хеморагичен васкулит (Schönlein-Henoch), периартерит нодоза, системен лупус еритематозус.
От страна на кожата и подкожната тъкан: кожен обрив, фоточувствителност, ексфолиативен дерматит, персистиращ лекарствен обрив, полиморфна еритема, синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза (синдром на Lyell), оток на Quincke, зачервяване на склера.
Нарушаване на метаболизма и храненето: хиперкалиемия, хипогликемия, хипонатриемия, анорексия.
Инфекции и паразитни заболявания: кандидоза.
Локални реакции: тромбофлебит, болка на мястото на инжектиране.

свръх доза
Симптоми: гадене, повръщане, замаяност, главоболие, объркване. При тежка форма на предозиране на триметоприм се наблюдава депресия на костния мозък.
Лечение: ако се появят странични ефекти, лекарството трябва да се преустанови незабавно. Инжектиране на течности, корекция на електролитни нарушения. Ако е необходимо, хемодиализа.

Взаимодействие с други лекарства
Ко-тримоксазол е съвместим със следните лекарства: 5% декстроза за IV инфузия, 0,9% натриев хлорид за IV инфузия, смес от 0,18% натриев хлорид и 4% декстроза за интравенозна инфузия, 6% декстран 70 за интравенозни инфузии в 5% декстроза или във физиологичен разтвор, 10% декстран 40 за интравенозни инфузии в 5% декстроза или физиологичен разтвор, разтвор на Рингер за инжекции.
При пациенти в напреднала възраст, бисептол в комбинация с диуретици, по-специално с тиазидни диуретици, увеличава риска от тромбоцитопения. Едновременната употреба с циклоспорин намалява концентрацията му в кръвта.
Не трябва да се прилага интравенозно в комбинация с лекарства и разтвори, съдържащи бикарбонати.
Повишава антикоагулантната активност на индиректните антикоагуланти, повишава ефекта на хипогликемични средства и метотрексат. Намалява интензивността на чернодробния метаболизъм на фенитоин (разширява своя Т1 / 2 с 39%) и варфарин, повишавайки техния ефект.С едновременно приложение на ко-тримоксазол и рифампицин през седмицата, полуживотът на триметоприм се намалява.
При пациенти, които приемат профилактичен пириметамин (антималарийно лекарство) в дози над 25 mg / седмица, са наблюдавани случаи на мегалобластична анемия при лечение с ко-тримоксазол. Не се препоръчва използването на комбинирана терапия от този тип.
При едновременната употреба на ко-тримоксазол и зидовудин повишава риска от хематологични нарушения и следователно трябва да се извършват кръвни изследвания.
Повишава серумните концентрации на дигоксин, особено при пациенти в старческа възраст (необходим е контрол) на концентрациите на дигоксин в серума.
Намаляване на терапевтичния ефект на ко-тримоксазол бензокаин, прокаин, прокаинамид и други лекарствени продукти, в резултат на хидролизата, при която се образува ПАБК.
Между диуретици (тиазиди, фуроземид и др.) И перорални хипогликемични лекарства (производни на сулфонилурея), от една страна, и антимикробни сулфонамиди, от друга страна, е възможна кръстосана алергична реакция.
Фенитоин, барбитурати, PAS увеличават проявите на дефицит на фолиева киселина.
При пациенти, приемащи циклоспорин (например след трансплантация на бъбрек), е наблюдавано преходно влошаване на бъбречната функция по време на лечение с ко-тримоксазол.
При едновременно приложение на ко-тримоксазол и прокаинамид или амантадин може да настъпи повишаване на серумната концентрация на изброените лекарства.
Производните на салициловата киселина увеличават ефекта на ко-тримоксазол.
Аскорбиновата киселина, хексаметилентетрамин и други подкисляващи лекарства за урина увеличават риска от кристалурия.
Ко-тримоксазол намалява надеждността на пероралната контрацепция (инхибира чревната микрофлора и намалява ентерохепаталната циркулация на хормоналните съединения).

Специални инструкции
По време на употребата на лекарството трябва да се поддържа правилна диуреза. При изтощени пациенти, рискът от сулфонамидни кристали се увеличава. В случай на продължително приложение на лекарството се препоръчват редовни кръвни изследвания, тъй като има възможност за хематологични промени, свързани с дефицит на фолиева киселина.
След употреба на лекарството може да се появи диария, която може да е симптом на псевдомембранозен колит. Необходимо е да се преустанови употребата на лекарството и да се отмени антидиарейните лекарства.
Не използвайте лекарството Biseptol 480 при лечение на фарингит, причинен от бета-хемолитични стрептококи от група А.
Трябва да се внимава при пациенти, които използват други лекарства, които могат да причинят хиперкалиемия, включително калий-съхраняващи диуретици.
Препоръчва се да се следи концентрацията на калий в серума, като се има предвид риска от повишаване на неговата концентрация (хиперкалиемия).
В случай на първите симптоми на кожен обрив, преустановете употребата на лекарството.
Като се има предвид съдържанието на бензилов алкохол в препарата Biseptol 480 (15 mg бензилов алкохол в 1 ml разтвор), лекарството не трябва да се използва при недоносени и кърмачета. Бензиловият алкохол може да предизвика интоксикация и анафилактоидни реакции при кърмачета и деца под 3-годишна възраст.

Употреба по време на бременност и по време на кърмене
Не трябва да предписвате лекарството по време на бременност и по време на кърмене.

Влияние върху способността за управление на автомобила и други механизми
По време на лечението трябва да се внимава, когато шофирате и участвате в потенциално опасни дейности, които изискват повишена концентрация и психомоторна скорост.

Форма на освобождаване и опаковка
Концентрат за инфузионен разтвор (80.00 mg + 16.00 mg) / ml. На 5 ml в ампули от безцветно хидролитично стъкло (клас 1, Heb. Pharm.). Над прореза на ампулата има точка от бяло или червено, както и лента във формата на жълт пръстен. На 5 ампули поставете в палета за ампули от PVC. Два палета в картонена кутия с инструкции за употреба.

Условия за съхранение
Да се ​​съхранява на тъмно място при температура не по-висока от 25 ° С. Не замразявайте!

Срок на годност
5 години.
Да не се използва след изтичане на срока на годност, отпечатан върху опаковката.

Условия за почивка
Според рецептата.

Производител и собственик на удостоверение за регистрация
АД Варшавска фармацевтична фабрика Polfa
Ул. Karolkowa 22/24, 01-207 Варшава, Полша.

Представителство в Руската федерация:
121248 Москва, бул. Кутузов, 13, офис 85

Biseptol ® 480 (Biseptol ® 480)

Активна съставка:

Съдържанието

Фармакологична група

3D изображения

Състав и форма за освобождаване

в ампули от 5 ml; в кутия с 10 ампули.

Дозировка и приложение

В / В, бавно капково, разрежда се непосредствено преди прилагане с 5% разтвор на декстроза, 0,9% разтвор на натриев хлорид, разтвор на Ringer или 0,45% разтвор на натриев хлорид и 2,5% разтвор на декстроза. Приготвеният разтвор се консумира в рамките на 6 часа.За да се получи ефективна концентрация на лекарството в кръвта, инфузията продължава не повече от 1,5 часа.

Възрастни и деца над 12 години: 2 ампули по 5 ml, разреждащи 250 ml физиологичен солен разтвор на всеки 12 часа в продължение на 5 дни; в тежки случаи максималната доза - 3 ампули 2-3 пъти дневно. Деца до 12 години: 6 mg триметоприм и 30 mg сулфаметоксазол на 1 kg / ден, разделени на 2 дози. При пациенти с гломерулна филтрация 15–30 ml / min, 1/2 от нормалната доза.

Условия за съхранение на препарата Biseptol ® 480

Да се ​​съхранява на недостъпно за деца място.

Срок на годност на лекарството Biseptol ® 480

Да не се използва след изтичане на срока на годност, отпечатан върху опаковката.

Цени в аптеки в Москва

Оставете коментара си

Индекс на текущото търсене на информация,

Становище на "Лекарите на Руската федерация" за препарата Biseptol ® 480

Регистрирани цени за животни

Сертификати за регистрация Biseptol ® 480

 • Комплект за първа помощ
 • Онлайн магазин
 • За компанията
 • Свържете се с нас
 • Контакти на издателя:
 • +7 (495) 258-97-03
 • +7 (495) 258-97-06
 • E-mail: [email protected]
 • Адрес: Русия, 123007, Москва, ул. 5-а линия, 12.

Официалният сайт на компанията радар ®. Основната енциклопедия на лекарствата и фармацевтичните стоки в руския интернет. Справочник на лекарствата Rlsnet.ru предоставя на потребителите достъп до инструкции, цени и описания на лекарства, хранителни добавки, медицински изделия, медицински изделия и други стоки. Фармакологичен справочник включва информация за състава и формата на освобождаване, фармакологично действие, показания за употреба, противопоказания, странични ефекти, лекарствени взаимодействия, метод на употреба на лекарства, фармацевтични компании. Медицинският справочник съдържа цените на лекарствата и стоките на фармацевтичния пазар в Москва и други градове на Русия.

Прехвърлянето, копирането, разпространението на информация е забранено без разрешението на LLC RLS-Patent.
Когато се цитират информационни материали, публикувани на сайта www.rlsnet.ru, се изисква препратка към източника на информация.

Много по-интересно

© РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА ОТ РУСИЯ ® Radar ®, 2000-2019.

Всички права запазени.

Търговското използване на материали не е разрешено.

Информацията е предназначена за медицински специалисти.

Как да приемате Biseptol при кашлица при дете и възрастен, аналози и прегледи

Фармакологичните компании предлагат голям брой лекарства за инфекциозни заболявания на дихателните пътища. Търсенето сред тях е бисептол за кашлица. Медикаментозната терапия осигурява елиминиране на кашлична атака, признаци на заболяването, отделяне на храчки и намаляване на възпалителния процес.

Форми на освобождаване

.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/biseptol-pri-kashle.jpg "alt =" бисептол при кашлица " = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/biseptol-pri-kashle.jpg 630w, https: // mykashel.ru / wp-content / uploads / 2019/03 / biseptol-pri-kashle-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/biseptol-pri-kashle-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/biseptol-pri-kashle-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/ biseptol-pri-kashle-48x30.jpg 48w "sizes =" (макс-ширина: 630px) 100vw, 630px "/>

Лекарството е удобно за употреба, защото се предлага в няколко терапевтични форми. В аптеките можете да закупите лекарството под формата на хапчета, както и в суспензия. При избора на лекарство вземете предвид възрастта на пациента, телесното му тегло и тежестта на заболяването.

Възрастни най-често се предписват таблетки кашлица с концентрация на активното вещество 120 mg.

За лечението на децата е по-подходящо лекарство под формата на решение. Сиропът има приятен вкус и има щадящ ефект върху стомашно-чревния тракт.

Защо се предписва Biseptol за кашлица?

Въпреки че лекарството има антимикробно действие, то не е представително за антибиотици, които много пациенти избягват лечението.

Активните му съставки са активни при болести с бактериален произход. Бисептол влияе неблагоприятно на стафилококите, стрептококите, салмонелата, Е. coli, токсоплазмата, хламидията и гъбичните инфекции. Такива терапевтични свойства на лекарствата могат ефективно да го използват при лечението на редица патологични състояния, включително:

 • инфекции на дихателните пътища;
 • УНГ заболявания;
 • инфекциозни лезии на пикочо-половата система;
 • проблеми с храносмилането с бактериален произход;
 • бруцелоза;
 • остър и хроничен остеомиелит;
 • токсоплазмоза.

.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabletki-biseptol-kak-prinimat.jpg "alt =" таблетки бисептол take "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabletki-biseptol-kak-prinimat.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabletki-biseptol-kak-prinimat-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabletki -biseptol-kak-prinimat-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabletki-biseptol-kak-prinimat-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru /wp-content/uploads/2019/03/tabletki-biseptol-kak-prinimat-48x30.jpg 48w "sizes =" (макс-ширина: 630px) 100vw, 630px "/>

Лекарството допринася за потискане на метаболитните процеси на патогенните микроби, предотвратявайки тяхното размножаване и растеж.

Бисептол, когато кашлицата е ефективна. Той не само потиска кашлицата, но и подобрява елиминирането на храчките от тялото. Лекарството намалява симптомите на възпаление и облекчава подуването на тъканите.

Комбинираният ефект на лекарството води до бърза поява на признаци на подобрение в състоянието на пациента. Изявен ефект може да се постигне, ако терапията започне на ранен етап от развитието на патология, когато разпространението на бактериите е все още локално.

Как да го вземе правилно?

Преди употреба на лекарството трябва внимателно да прочетете инструкциите. Дозировката и режимът се различават при пациенти от различни възрастови категории, така че трябва да знаете как да пиете бисептол, когато кашляте, за да не навредите на тялото и да получите максимален ефект от лечението.

Бисептол при кашлица при възрастни

След 12 години, лекарството се приема 2-4 пъти на ден. Еднократна доза бисептол при кашлица при възрастни е 20 ml, а таблетките - 480 mg.

Ако пациентът има бъбречно заболяване, дозата на лекарството се намалява с 2 пъти.

Бисептол при кашлица при дете

Препоръчва се на деца да приемат лекарства под формата на суспензия:

 • от 3 до 6 месеца - 2,5 ml веднъж дневно;
 • до 3 години - 5 ml 2 пъти дневно;
 • до 6 години - 6-10 ml два пъти дневно;
 • в по-голяма възраст - до 15 мл 2 пъти на ден.

.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/primenenie-lekarstva-biseptol-suspenzii-v-kakih-dozah.jpg " alt = "използване на лекарството бисептол суспензия, в която дози" width = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/primenenie- lekarstva-biseptol-suspenzii-v-kakih-dozah.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/primenenie-lekarstva-biseptol-suspenzii-v-kakih-dozah-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/primenenie-lekarstva-biseptol-suspenzii-v-kakih-dozah-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content /uploads/2019/03/primenenie-lekarstva-biseptol-suspenzii-v-kakih-dozah-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/primenenie-lekarstva-biseptol- suspenzii-v-kakih-dozah-48x30.jpg 48w "sizes =" (макс-ширина: 630px) 100vw, 630px "/>

Biseptol таблетки за кашлица за деца се използват от 3 години по 120 mg два пъти дневно, а от 6 години - същото количество от лекарството 3-4 пъти.

Продължителността на Biseptal терапията е 1-2 седмици.

Въпреки, че терапевтичният агент е показан при първите признаци на развитие на кашлица, не е необходимо да се лекува самостоятелно и независимо да се прилага доза от лекарството. Необходимо е да се консултирате със специалист, който ще избере правилния режим на лечение, като се вземат предвид индивидуалните особености на организма и тежестта на състоянието на пациента.

Нежелани реакции на организма и списък на основните противопоказания

Има редица ограничения за използването на терапевтично средство.

Приемането на лекарството не е разрешено за лечение в присъствието на:

 1. индивидуална непоносимост на компонентите;
 2. бъбречна и чернодробна недостатъчност;
 3. апластична анемия;
 4. левкопения;
 5. нарушения на кръвта;
 6. агранулоцитоза;
 7. клинични прояви на жълтеница.

Противопоказания за употребата на лекарството е периодът на бременност и кърмене. Инструментът не се предписва на деца до 3 месеца.

По време на терапията трябва внимателно да следите тяхното здраве. По време на лечението могат да се развият нежелани нежелани реакции от организма.

Има неуспехи в нервната система, които се проявяват като главоболие, замаяност, нарушен сън, намалена жизненост, депресия и дори неврит или асептичен менингит.

От страна на дихателната система са възможни спазми, нарушения в процеса на дишане, поява на инфилтрати в белодробната тъкан.

Понякога се развива дисфункция на храносмилателните органи, придружена от намаляване на апетита, гадене и повръщане, както и дискомфорт в епигастралната област. В редки случаи се диагностицират лезии на лигавицата на стомашно-чревния тракт.

.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tseny-na-biseptol-v-aptekah.jpg "alt =" цени на Biseptol в аптеките "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tseny-na-biseptol-v- aptekah.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tseny-na-biseptol-v-aptekah-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/ качени / 2019/03 / tseny-na-biseptol-v-aptekah-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tseny-na-biseptol-v-aptekah-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/tseny-na-biseptol-v-aptekah-48x30.jpg 48w "sizes =" (макс-ширина: 630px) 100vw, 630px "/>

В някои случаи, промяна в състава на кръвта. Развиват се левкопения, невротропения, тромбоцитопения.

Ако под влиянието на лекарството се появят аномалии в работата на бъбреците, тогава има увреждания на кръвта в урината и повишено ниво на сол и урея се диагностицира по време на биохимичния анализ.

Рискът от нежелани реакции се увеличава при лечението на възрастни и кърмачета, както и при изчерпани пациенти.

За да не се провокира развитието на патологията на бъбреците, Biseptol се препоръчва да се пие много вода. Едновременният прием на фолиева киселина, която спомага за намаляване на страничните ефекти на лекарството.

Какви лекарства могат да заменят Biseptol - аналози

Ако по някаква причина терапията с лекарство не е подходяща за пациента, лекуващият лекар винаги може да извърши еквивалентна подмяна. Не само Бисептол помага срещу кашлица, но също така и редица други подобни лекарства.

Най-често назначените са:

 1. Triseptol. Третира антимикробните средства за използване на системата. Ефективно премахва кашлицата от инфекциозен произход. Бактерицидни свойства на лекарството поради действието на основните му компоненти: сулфаметоксазол и триметоприм. Терапевтичното средство има преобладаващ ефект върху грам-положителните и грам-отрицателните микроорганизми. Изработен е под формата на таблетки.
 2. Sumetrolim. Антибактериално сулфаниламидно лекарство, което е аналогично по състав и действие. Премахва инфекциите на дихателните пътища, урогениталната система, УНГ и стомашно-чревния тракт. Тя може да бъде закупена под формата на таблетки и суспензии. Минималният курс на лечение е 5 дни.
 3. Groseptol. Комбиниран антимикробен агент, съдържащ триметоприм и сулфаметоксазол в съотношение 1: 5. Допринася за нарушаването на синтеза на дихидрофоловата киселина в клетките на патогенни микроорганизми. Има широк спектър на действие. Използва се за вътрешно приложение, интравенозно и интрамускулно приложение.

.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/analogi-biseptola-ot-pokashlivanij.jpg "alt =" аналози на Biseptol от кашляне "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/analogi-biseptola-ot-pokashlivanij.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/analogi-biseptola-ot-pokashlivanij-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/analogi -biseptola-ot-pokashlivanij-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2019/03/analogi-biseptola-ot-pokashlivanij-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru /wp-content/uploads/2019/03/analogi-biseptola-ot-pokashlivanij-48x30.jpg 48w "sizes =" (макс-ширина: 630px) 100vw, 630px "/>

За отстраняване на симптомите на кашлица често се предписва:

Препаратите се различават по форма на освобождаване, цена и производител.

Мнения Бисептол

Ирина, 29 години, Тула

Много деца често се застудяват и кашлица. Веднага след като има проблем с дихателната система, лекарите бързат да предписват антибиотици, които причиняват тежко увреждане на детето. Когато лекуваше сина си (имаше болезнена кашлица), фармацевтът в аптеката препоръчал Biseptol. Не знам защо медикаментите рядко се предписват от лекарите. В нашия случай това много помогна, въпреки че не се прилага за антибиотици. Инструментът има ефективен бактерициден ефект и допринася за отстраняването на слуз. Подобрението се отбелязва още след 2-3 дни.

Галина, 34 години, Иркутск

Бисептолът е ефективно лекарство, въпреки че е евтин. Винаги имам това лекарство в моя комплект за първа помощ. Прилагам както с кашлица, така и с проблеми с гърлото. Успоредно с това пия билкови. Инструкциите изброяват многобройните странични ефекти на лекарството. Не са изправени пред такива негативни реакции.

Мария, 37 години, Воронеж

Biseptol е доказано и надеждно лекарство, което помага за премахване на респираторни инфекции. Аз се отнасям към тях не само към себе си, но и към малките си деца. Има много противопоказания за лекарството, не е полезно за бъбреците и черния дроб, затова се препоръчва да се пие с много вода или мляко и да се приема след хранене. Но лекарството все още е по-малко вредно в сравнение с антибиотиците и е евтино, което го прави достъпно за лечение.

BISEPTOL 480 (BISEPTOL 480) инструкции за употреба

Притежател на удостоверение за регистрация:

Информация за контакт:

Активни вещества

Форма за дозиране

Форма на изпускане, опаковка и състав Biseptol 480

Концентрат за инфузионен разтвор под формата на бистра, безцветна или светложълта течност с мирис на алкохол.

Помощни вещества: пропиленгликол, натриев хидроксид, етанол, бензилов алкохол, натриев метабисулфит, вода d / и.

5 ml - ампули (10) - опаковки.
5 ml - ампули (5) - пластмасови контурни опаковки (2) - картонени опаковки.

Фармакологично действие

Комбинираното антибактериално лекарство, съдържащо сулфаметоксазол, което има средна продължителност на действие, инхибира синтеза на фолиева киселина чрез конкурентния антагонизъм с пара-аминобензоената киселина, както и триметол-инхибитора на бактериалната редуктаза дихидрофоловата киселина. Комбинацията от двата лекарства дава енергичен ефект на антибактериално действие и затова бактериалната резистентност се проявява по-рядко от другите лекарства.

Бисептол има широк спектър на антибактериално действие. Той е активен срещу: Streptococcus (Streptococcus pneumoniae), Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae (включително ентеротоксични щамове), Staphylococcus, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus mirabilis, Proteus sp. (включително Salmonella typhi и Salmonella paratyphi), Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, Listeria spp., Nocardia asteroides, Bordclella pertussis, Enterococcus faecalis, Pasteurella spp., Brucella spp., Mycobacterium spp. (включително Mycobacterium leprae), Citrobacter, Enterobacter spp., Legionella pneumonia, Providencia, някои видове Pseudomonas (с изключение на P. aerugenosa), Serratia marcescens, Yersinia spp., Morganella spp., Chlamydia spp. (включително Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci), Shigella, Plasmodium spp., Toxoplasma gondii, Pneumocystis carini, Actinomyces israelii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Leishmania spp.

Устойчив на лекарството: Corynebacterium spp., Pseudomonas aerugenosa, Mycobacterium tuberculosis, Troponema spp., Leptospira spp., Вируси.

Той инхибира жизнената активност на Escherichia coli, води до намаляване на синтеза на тиамин, рибофлавин, никотинова киселина и други витамини В в червата. Продължителността на терапевтичния ефект е 7 часа.

Фармакокинетика

Лекарството бързо прониква в тъканите и телесните течности.

Добре разпределени. Той прониква в BBB, плацентарната бариера и в кърмата. В белите дробове и урината се образуват концентрации, превишаващи съдържанието в плазмата. В по-малка степен се натрупват в бронхиални секрети, вагинални секрети, секрети и тъкани на простатната жлеза, течност в средното ухо, гръбначно-мозъчна течност, жлъчка, кости, слюнка, очна течност, кърма, интерстициална течност. Разпределението на двата лекарства е различно: сулфаметоксазолът се разпространява изключително в извънклетъчното пространство, а триметоприм - както вътре в клетките, така и в извънклетъчното пространство. Свързване с плазмените протеини - 66% в сулфаметоксазол, в триметоприм - 45%. И двете лекарства се метаболизират в черния дроб.

Sulfamethoxazole се метаболизира в по-голяма степен (с образуването на ацетилирани производни), метаболитите не притежават антимикробна активност.

Екскретирани чрез бъбреците, както чрез филтрация, така и чрез активна секреция на тубулите, като метаболити (80% за 72 часа) и непроменени (20% сулфаметоксазол, 50% триметоприм), концентрацията на активни вещества в урината е значително по-висока от тази в кръвта., Малко количество от лекарството се екскретира през червата. T1/2 сулфаметоксазол - 9-11 часа, триметоприм - 10-12 часа, при деца - значително по-малък и зависи от възрастта: до първата година - 7-8 часа, 1-10 години - 5-6 часа При възрастни и пациенти с нарушена бъбречна функция Т1/2 се увеличава.

Biseptol инструкции за употреба на инжекции

Концентрат за инфузионен разтвор (80 mg + 16 mg) / ml

структура

активни съставки: сулфаметоксазол 80,00 mg + триметоприм 16,00 mg
помощни вещества: пропиленгликол, натриев хидроксид, етилов алкохол 96%, бензилов алкохол, натриев метабисулфит (Е223), 10% разтвор на натриев хидроксид, вода за инжектиране до 1 ml.

описание

Безцветна или леко жълтеникава течност.

Фармакотерапевтична група

Лечение: ако се появят странични ефекти, лекарството трябва да се преустанови незабавно. Задаване на стомашна промивка, въвеждане на течна корекция на електролитни нарушения, въвеждане на / m 5-15 mg / ден калциев фолинат (елиминира ефекта на триметоприм върху костния мозък). Ако е необходимо, хемодиализа.

Форма на освобождаване и опаковка

На 5 ml в ампули от безцветно стъкло. Над точката на скъсване на ампулата е точка от бяло или червено и лента във формата на жълт пръстен. 10 ампули (5 ампули в блистерна опаковка) заедно с инструкции за употреба в държавния и руския език се поставят в картонена кутия.

Условия за съхранение

Да се ​​съхранява при температура под 25 ° C, защитена от светлина.
Не замразявайте!

Срок на годност
5 години

производител

Моята количка

Apteka84.kz е онлайн аптека, която предлага на своите клиенти лекарства, медицинска и декоративна козметика, хранителни добавки, витамини, бебешки храни, продукти за секс за възрастни, медицинско оборудване и хиляди други медицински и козметични продукти на ниски цени.
Всички данни, представени на Apteka84.kz са само за информационни цели и не са заместител на професионална медицинска помощ.

Apteka84.kz силно препоръчва внимателно да прочетете инструкциите за употреба във всеки пакет лекарства и други продукти. Ако понастоящем имате някакви симптоми на заболяването, трябва да потърсите медицинска помощ. Трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт за всички лекарства, които приемате. Ако смятате, че се нуждаете от допълнителна помощ, моля консултирайте се с местния фармацевт или се свържете с нашия общопрактикуващ лекар онлайн или по телефона.

Инструкции за употреба на лекарството Biseptol за деца и възрастни, аналози и цени

Бисептол е лекарство, представено от няколко форми на освобождаване: под формата на таблетки, суспензии и инжекции. Бисептол убива микробите, но не се брои сред рода антибиотици. Лекарството се приема за лечение на много заболявания, препоръчва се за лечение на УНГ органи. Лекарството се абсорбира бързо, влиза в кръвта. Терапевтичният ефект на лекарството продължава дълго време. По-долу прочетете инструкциите за употреба на Biseptola.

Описание на лекарството Бисептол

Бисептолът е многокомпонентно лекарство от сулфонамидния вид. Съставки: триметоприм и сулфаметоксазол. Инструментът има широк спектър от приложения.

Поради наличието на фолиева киселина в лекарството, тя блокира разделението на микробите. По този начин резултатът се проявява Бисептола. Компонентите на лекарството в комплекс подсилват и обобщават ефекта в действие.

Подходящи за лечение на бактерии като дизентерия, стрептококи, протеи, Е. coli, стафилококова инфекция, салмонела, видове гъбички и др. При лечение на туберкулоза, спирохети, лептоспироза, Pseudomonas aeruginosa, както и болести, причинени от вируси, лекарството ще бъде неефективно.

Бисептол преминава през етапите на асимилация и елиминиране, достига своя пик на концентрация след 1-2 часа. Средствата стигат до необходимите места на организма и биологичните течности. Екскрецията се осъществява главно по време на уриниране.

Лекарството се препоръчва за лечение на горните дихателни пътища и други заболявания.

Какви са формите за освобождаване?

Бисептолът съществува в няколко форми на освобождаване. Преди да кандидатствате, трябва внимателно да проучите инструкциите.

Лекарството се предлага в суспензии за продажба в количество от 80 милилитра. Лекарството се развива в Полша. Обемът на една суспензия е 5 милиграма. Съдържа всички необходими основни и помощни лекарствени вещества.

Най-често срещаните таблетки Biseptol. Продават се пакети от 20 и 28 таблетки. Съответно, 120 или 480 милиграма. Лекарството се абсорбира в рамките на 1-4 часа. Терапевтичният ефект се проявява в рамките на 7 часа. Екскретира се през бъбреците. Цената на пакета е малка.

Предлага се в ампули. Обемът от 1 ампула е 5 милилитра. В една опаковка от 5 ампули. Преди употреба трябва да се разрежда с физиологичен разтвор. След смесване е желателно да се направи инжекция незабавно, но готовият разтвор не губи свойствата си за 6 часа. Ако пациентът страда от бъбречна недостатъчност, дозата на Biseptolum се намалява наполовина.

Към всички форми на пускане приложени инструкции за употреба.

Показания и противопоказания

Бисептол е ефективен за лечение на всякакви УНГ заболявания. Той се предписва за възпалено гърло и възпаление на сливиците. Ефективни на всеки етап от прогресията на заболяването, намаляват броя на микробите и спират тяхното развитие. Лекарството е показало своята ефикасност при лечението на фарингит. За всички заболявания на УНГ органи се осигурява един режим на лечение.

Деца от предучилищна възраст приемат до 240 милилитра два пъти дневно, за пациенти до 12 години, общата доза се увеличава с 40 милилитра, по-възрастна от тази възраст, а възрастните имат доза от 960 милилитра два пъти дневно.

Общите препоръки биха били приема на течности, елиминиране на ферментирали млечни продукти, избягване на алкохола и избягване на излагане на слънчева светлина. Продължителността на лечението е в интервала от 4 дни до 2 седмици.

В допълнение към ангината, същият курс на лечение помага при тежко болки в гърлото, както и при трахеит, с ларингит. Като цяло, Biseptol много ефективно лекува всяка хронична възпалено гърло.

Преди да използвате лекарството, прочетете инструкциите за употреба.

Механизъм на действие и ефективност

Активните съставки на лекарството блокират фолиевата и дихидрофоловата киселини, които образуват микробните клетки. По този начин, образуването на ДНК и РНК на тези клетки е блокирано и те са унищожени.

Бисептол лесно влиза в кръвния поток, действа след час, запазва терапевтичен ефект за 7-12 часа. Може да се натрупва в тялото. След това се отделя чрез уриниране и през червата.

Бисептол е антибиотик или не?

Лекарството не е антибиотик. Това е антибактериално лекарство. Антибиотиците имат съвсем различен състав и действие.

Дозировка и приложение при възрастни

Лекарството често се предписва на възрастни. Инструкциите предоставят информация, която ще бъде представена по-долу.

Необходимо е да се вземе всяка форма на лекарството Biseptol след хранене, в 20-30 минути. Измийте го с вода в големи количества. В допълнение, в дните на приемане на лекарството да се вземат колкото е възможно повече вода и да се консумират протеинови храни. Също така е препоръчително да се избягва дълъг престой на слънце. В дните на приемане не консумирайте алкохол, тъй като дори една малка доза може да предизвика алергична реакция и отслабване или пълна неутрализация на действието на лекарствените вещества.

За да вземете правилната доза Biseptol, трябва да се консултирате със специалист. Съгласно инструкциите се приема:

 • при всякакви заболявания на пикочните пътища, белодробни заболявания и тонзилит, на възрастни се предписват по 2 таблетки от 8 до 120 милиграма или 480 милиграма два пъти дневно;
 • хора, страдащи от гонорея трябва да вземат от 1920 до 2889 милиграма от лекарството три пъти на ден;
 • ако страда от диария, струва 2 пъти на ден да се пие 960 милиграма. А между първата и последващата употреба е необходимо да премине поне 12 часа.

Вземете поне 4 дни. Това е минималното време за терапевтично лечение. Ако след 14 дни употреба пациентът не забележи никакви подобрения, е необходимо да спрете приема и да се консултирате с лекар. 2 седмици - максималното време за прием. Важно е да не надвишавате предписаната от лекаря доза и да следвате инструкциите.

Удобства за прием на деца

Малки деца Biseptol предписани с повишено внимание. Дозата трябва да се определи от лекаря, за да не се появят усложнения. Инструкциите за лекарството уточняват условията и изискванията. Трябва да ги четем и да ги следваме.

Децата често се предписват суспензия. Сиропът е вкусен, има приятен аромат. Деца до шест месеца обикновено се предписват по 120 милиграма два пъти, а тези, които са на възраст над шест месеца и до 5 години, се предлагат два пъти. От 6 до 12 години необходимата доза - 480 милилитра, от 12 години - 960 милилитра.

Между употребата Biseptol трябва да премине 12 часа.

Минималният курс на прием за деца е 5 дни, за пациенти с ангина - 10 дни, с пневмония - от 14 дни. Курсът се предписва от лекар. Неговите препоръки са в съответствие с инструкциите, но в специални случаи лекарят може да промени дозата.

Какви могат да бъдат страничните ефекти?

Бисептол може да предизвика различни видове нежелани реакции:

 • храносмилане: анорексия, диария, дискомфорт в стомаха, панкреатит;
 • от страна на централната нервна система: болки в главата, замаяност, депресия, апатия;
 • мускулно-скелетната система може да проявява следните състояния: артралгия, миалгия;
 • дихателни нарушения: усещане за задушаване, кашлица, спазми;
 • Срещат се следните прояви на алергия: уртикария, сърбеж, миокардит, еритема, некролиза, треска, оток;
 • уриниране: нефрит, бъбречни заболявания, нефропатия, увеличаване на уреята, полиурия;
 • възможни отрицателни прояви в кръвоносната система;
 • възможни нарушения на метаболитните процеси.

Biseptol 480

Показания за употреба

Инфекции на пикочните пътища: уретрит, цистит, пиелит, пиелонефрит, простатит, епидидимит, гонорея (мъжки и женски), мек шанкър, венерически лимфогранулома, ингвинален гранулом;

инфекции на дихателните пътища: бронхит (остър и хроничен), бронхиектазии, кръвоносната пневмония, бронхопневмония, пневмоцистична пневмония;

инфекции на горните дихателни пътища: среден отит, синузит, ларингит, тонзилит; червена треска;

инфекции на стомашно-чревния тракт: коремен тиф, паратиф, треска от салмонела, холера, дизентерия, холецистит, холангит, гастроентерит, причинен от ентеротоксични щамове на Escherichia coli;

инфекции на кожата и меките тъкани: акне, фурункулоза, пиодермия, инфекции на рани;

остеомиелит (остра и хронична) и други остео-ставни инфекции, бруцелоза (остра), южноамериканска бластомикоза, малария (Plasmodium falciparum), токсоплазмоза (като част от комплексната терапия).

Възможни аналози (заместители)

Активна съставка, група

Форма за дозиране

концентрат за инфузионен разтвор, сироп, суспензия за перорално приложение, перорална суспензия [за деца], таблетки, таблетки [за деца], обвити таблетки

Мога ли да дъвча, да смачка или да счупя хапче? И ако има много компоненти? И ако е покрита с черупка? Прочетете по-нататък.

Противопоказания

Свръхчувствителност към Biseptol 480 (включително сулфонамиди) и всичките му компоненти, чернодробна и / или бъбречна недостатъчност (CC по-малка от 15 ml / min), апластична анемия, анемия с дефицит B12, агранулоцитоза, левкопения, дефицит на глюкоза-6- фосфат дехидрогеназа, бременност, кърмене, пневмоцистична пневмония и възраст до 6 години (за I / m приложение), детска възраст (до 3 месеца за перорално приложение), хипербилирубинемия при деца.

С повишено внимание. Дефицит на фолиева киселина, астма, заболяване на щитовидната жлеза.

Как се прилага: дозировка и лечение

Вътре, in / in / m. Във всяка лекарствена форма делът на триметоприм и сулфаметоксазол е 1: 5.

Вътре (таблетки Biseptol 480), възрастни и деца над 12 години - 960 mg веднъж или 480 mg 2 пъти дневно. При тежки инфекции, 480 mg 3 пъти дневно, с хронични инфекции, поддържаща доза от 480 mg 2 пъти дневно. Деца 1-2 години - 120 мг 2 пъти на ден, 2-6 години - 120-240 мг 2 пъти на ден, 6-12 години - 240-480 мг 2 пъти на ден.

Суспензия: деца 3-6 месеца - 120 mg 2 пъти на ден, 7 месеца-3 години - 120-240 mg 2 пъти дневно, 4-6 години - 240-480 mg 2 пъти дневно, 7-12 години - 480 mg 2 пъти дневно, възрастни и деца над 12 години - 960 mg 2 пъти дневно. Сироп за деца: деца 1-2 години - 120 мг 2 пъти на ден, 2-6 години - 180-240 мг 2 пъти дневно, 6-12 години - 240-480 мг 2 пъти дневно.

Минималната продължителност на лечение с Biseptolum е 480 - 4 дни; след като симптомите изчезнат, терапията продължава 2 дни. При хронични инфекции курсът на лечение е по-дълъг. При остра бруцелоза - 3-4 седмици, с коремен тиф и паратиф - 1-3 месеца.

За предотвратяване на рецидиви на хронични инфекции на пикочните пътища при възрастни и деца над 12 години - 480 mg 1 път на вечер за деца под 12 години - 12 mg / kg / ден. Продължителност на лечението - 3-12 месеца. Курсът на лечение на остър цистит при деца на възраст 7-16 години е 480 mg 2 пъти дневно в продължение на 3 дни.

С гонорея - 1920-2880 mg / ден за 3 дози.

При гонореен фарингит (свръхчувствителност към пеницилин) - 4320 mg 1 път дневно в продължение на 5 дни. При пневмония, причинена от Pneumocystis carinii, 120 mg / kg / ден с интервал от 6 часа в продължение на 14 дни.

Парентерално: i / m за възрастни и деца над 12 години - 480 mg на всеки 12 часа, деца 6-12 години - 240 mg на всеки 12 часа.

В / в капково, възрастни и деца над 12 години - 960-1920 mg на всеки 12 часа, деца 6-12 години - 480 mg 2 пъти дневно; 6 месеца - 5 години - 240 mg 2 пъти дневно; 6 седмици - 5 месеца - 120 mg 2 пъти дневно.

За максимална ефективност трябва да се поддържа постоянна концентрация на триметоприм в плазмата или серума 5 µg / ml или по-висока.

Малария, причинена от Plasmodium falciparum, - в / в инфузия (1920 mg 2 пъти дневно) в продължение на 2 дни. Децата ще се нуждаят от съответно намалена доза.

За да се постигнат по-високи концентрации в CSF, прилагани в / в капките (разтворени в 200 ml разтворител) в продължение на 1 час, 2 пъти на ден.

В случай на бъбречна недостатъчност, дозата зависи от размера на CC: когато CC е над 25 ml / min - стандартната доза; 15-25 ml / min - стандартна доза за 3 дни, след това половината от стандартната доза. Когато CC е по-малък от 15 ml / min, половината от стандартната доза се предписва само на фона на хемодиализа.

Разтваря се в следните пропорции непосредствено преди приложение: 480 mg (5 ml инфузионен разтвор) на 125 ml, 960 mg (10 ml) на 250 ml, 1440 mg (15 ml) на 500 ml инфузионен разтвор.

Когато мътността или кристализацията на разтвора се появят преди или по време на инфузията, сместа не може да се използва. Продължителността на приложението е 1-1,5 часа (трябва да е в съответствие с нуждите на пациента).

Ако е необходимо, ограниченията върху обема на инжектираната течност се инжектират в по-високи концентрации - 5 ml се разтварят в 50-75 ml 5% декстроза във вода. При тежки инфекции във всички възрастови групи дозата може да се увеличи с 50%.

Фармакологично действие

Комбинирано антимикробно лекарство, състоящо се от сулфаметоксазол и триметоприм. Sulfamethoxazole, сходна по структура с PABA, нарушава синтеза на дихидрофоловата киселина в бактериалните клетки, предотвратявайки включването на PABA в неговата молекула. Триметоприм усилва действието на сулфаметоксазол, като нарушава редукцията на дихидрофоловата киселина до тетрахидрофолинова киселина, активната форма на фолиева киселина, отговорна за протеиновия метаболизъм и делението на микробната клетка.

Това е широкоспектърен бактерициден агент, активен срещу следните микроорганизми: Streptococcus spp. (хемолитични щамове са по-чувствителни към пеницилин), Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli (включително ентеротоксогенни щамове), Salmonella spp. (включително Salmonella typhi и Salmonella paratyphi), Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, Haemophilus influenzae (включително щамовете, резистентни към ампицилин), Listeria spp., Nocardia asteroides, Bordetella pertussis, Litherococaus, Nocardia ster., Brucella spp., Mycobacterium spp. (включително Mycobacterium leprae), Citrobacter, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Providencia, някои видове Pseudomonas (с изключение на Pseudomonas aeruginosa), Serratia marcescens, Shigella spp., Yersinia spp., Morganella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Morganella spp. Chlamydia spp. (включително Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci); протозои: Plasmodium spp., Toxoplasma gondii, патогенни гъби, Actinomyces israelii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Leishmania spp.

Устойчив на лекарството: Corynebacterium spp., Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Treponema spp., Leptospira spp., Вируси.

Той инхибира жизнената активност на Escherichia coli, което води до намаляване на синтеза на тимин, рибофлавин, никотинова киселина и други витамини В в червата.

Продължителността на терапевтичния ефект е 7 часа.

Странични ефекти

На нервната система: главоболие, замаяност; в някои случаи - асептичен менингит, депресия, апатия, тремор, периферен неврит.

От страна на дихателната система: бронхоспазъм, белодробни инфилтрати.

От страна на храносмилателната система: гадене, повръщане, загуба на апетит, диария, гастрит, коремна болка, глосит, стоматит, холестаза, повишена активност на чернодробните трансаминази, хепатит, хепатонекроза, псевдомембранозен ентероколит.

От страна на кръвотворните органи: левкопения, неутропения, тромбоцитопения, агранулоцитоза, мегалобластна анемия.

От страна на пикочната система: полиурия, интерстициален нефрит, бъбречна дисфункция, кристалурия, хематурия, повишена концентрация на урея, хиперкреатининемия, токсична нефропатия с олигурия и анурия.

От страна на опорно-двигателния апарат: артралгия, миалгия.

Алергичните реакции включват сърбеж, обрив, поради фоточувствителност, еритема мултиформе (включително синдром на Стивънс-Джонсън), токсична епидермална некролиза (синдром на Lyell), ексфолиативен дерматит, алергичен миокардит, треска, ангионевротичен оток, хиперемия склерата.

Локални реакции: тромбофлебит (на мястото на венепункцията), болезненост на мястото на инжектиране.

Предозиране. Симптоми: гадене, повръщане, чревни колики, замаяност, главоболие, сънливост, депресия, припадък, обърканост, замъглено виждане, повишена температура, хематурия, кристалурия; с продължително предозиране - тромбоцитопения, левкопения, мегалобластична анемия, жълтеница.

Лечение на предозиране с Biseptolum 480: стомашна промивка, подкиселяване на урината увеличава отделянето на триметоприм, приемане на течности орално, i / m - 5-15 mg / ден калциев фолинат (елиминира ефекта на триметоприм върху костния мозък) и, ако е необходимо, хемодиализа.

Специални инструкции

Желателно е концентрацията на сулфаметоксазол (част от Biseptol 480) да се определя в плазмата на всеки 2-3 дни непосредствено преди следващата инфузия. Ако концентрацията на сулфаметоксазол надвишава 150 µg / ml, лечението трябва да се прекъсне, докато падне под 120 µg / ml.

За продължителни (повече от месец) курсове на лечение са необходими редовни кръвни изследвания, тъй като има вероятност от хематологични промени (най-често асимптоматични). Тези промени могат да бъдат обратими с назначаването на фолиева киселина (3-6 mg / ден), което не нарушава значително антимикробната активност на лекарството. Специално внимание трябва да се обърне на лечението на пациенти в напреднала възраст или пациенти със съмнение за първоначален дефицит на фолиева киселина. Назначаването на фолиева киселина е препоръчително и при продължително лечение във високи дози.

За профилактика на кристалурия се препоръчва поддържането на достатъчно количество урина. Вероятността от токсични и алергични усложнения на сулфонамидите се увеличава значително с намаляване на филтрационната функция на бъбреците.

На фона на лечението, също така е неподходящо да се използват хранителни продукти, съдържащи големи количества PABA - зелени части на растения (карфиол, спанак, бобови растения), моркови и домати.

Трябва да се избягва прекомерната слънчева и UV радиация.

Рискът от странични ефекти на Biseptol 480 е значително по-висок при пациенти със СПИН.

Не се препоръчва да се прилага Biseptolum 480 за лечение на тонзилит и фарингит, причинени от бета-хемолитичен стрептокок от група А, поради широкоразпространената резистентност на щамовете.

взаимодействие

Biseptol 480 е фармацевтично съвместим със следните лекарства: декстроза за IV инфузии 5 и 10%, левулоза за IV инфузия 5%, NaCl за инфузия с 0,9%, смес от 0,18% NaCl и 4% декстроза за IV инфузии, 6% декстран 70 за IV инфузии в 5% декстроза или 0.9% разтвор на NaCl, 10% декстран 40 за IV инфузии в 5% декстроза или 0.9% разтвор на NaCl, разтвор на Ringer за инжекции.

Увеличава антикоагулантната активност на индиректните антикоагуланти, както и ефекта на хипогликемични лекарства и метотрексат.

Лечението с Biseptolum 480 намалява интензивността на чернодробния метаболизъм на фенитоин (удължава T1 / 2 с 39%) и варфарин, повишавайки техния ефект.

Намалява надеждността на оралната контрацепция (инхибира чревната микрофлора и намалява ентерохепаталната циркулация на хормоналните съединения).

Пириметамин в дози над 25 mg / седмица увеличава риска от мегалобластна анемия.

Диуретиците (по-често тиазидите) увеличават риска от тромбоцитопения.

Намалете ефекта на бензокаин, прокаинум, прокаинамид (и други лекарства, чиято хидролиза произвежда PABA).

Между диуретици (тиазиди, фуроземид и др.) И перорални хипогликемични лекарства (производни на сулфонилуреята), от една страна, и антимикробни сулфонамиди - с други, е възможна кръстосана алергична реакция.

Фенитоин, барбитурати, PAS увеличават проявите на дефицит на фолиева киселина.

Производните на салициловата киселина засилват ефекта на Biseptol 480.

Аскорбиновата киселина, хексаметилентетрамин (и други лекарства, които подкисляват урината) увеличават риска от кристалурия.

Колестирамин намалява абсорбцията, така че трябва да се приема 1 час след или 4-6 часа преди ко-тримоксазол.

Лекарства, които възпрепятстват хемопоезата на костния мозък, повишават риска от миелосупресия.

Въпроси, отговори, ревюта на лекарството Biseptol 480


Предоставената информация е предназначена за медицински и фармацевтични специалисти. Най-точната информация за препарата се съдържа в инструкциите, приложени към опаковката от производителя. Никаква информация, публикувана на тази или друга страница от нашия сайт, не може да послужи като заместител за лично обръщение към специалист.